Intelektualna svojina

PATENTI

•  Vršenje pretrage

•  Priprema i podnošenje zahtjeva za priznanje patenta

•  Sastavljanje ugovora o licenci i pružanje savjeta u vezi istih

•  Plaćanje godišnjeg održavanja patenata

 •  Ekstenzija i validacija Evropskih Patenata

•  Vođenje sporova

 

ŽIGOVI

•  Vršenje pretrage i konsultacije u vezi mogućnosti upotrebe i registracije žiga

•  Sastavljanje i podnošenje zahtjeva za priznanje žiga

•  Obnova žigova

•  Pripremanje i podnošenje zahtjeva za prenos prava i ugovora o licenci

•  Pripremanje i podnošenje zahtjeva za promjenu imena i adrese

•  Vođenje sporova

•  Savjetovanje i podnošenje prigovora protiv registracije žigova

 

DIZAJN

•  Sastavljanje i podnošenje zahtjeva za priznanje dizajna

•  Pripremanje i podnošenje zahtjeva za prenos prava i ugovora o licenci

•  Održavanje prava iz prijave dizajna i obnova dizajna

•  Vođenje sporova

 

AUTORSKA PRAVA

•  Savjetovanje u vezi svih prava autora

•  Savjetovanje u vezi deponovanja autorskog djela

•  Sastavljanje ugovora o stvaranju, licenci, kupovini ili prodaji autorskog djela i prava  

•  Davanje mišljenja povodom povreda autorskog prava

•  Vođenje sporova