Međunarodno zastupanje

• Međunarodne arbitraže

•  Zastupanje pred Sudom za ljudska prava u Strazburu

• Registracija  stranih firmi ,zakljucivanje ugovora o spoljnotrgovinskom poslovanju i o drugim ekonomskim odnosima sa inostranstvom