Privredno pravo

  Rešavanje sporova/medijacija 

  Arbitražni postupak

  Usluge u vezi sa sporovima

  Tužbe za ispunjenje ugovora u privredi , neispunjenje obaveza, povrede ugovora

  Naplate potrživanja

  Sudsko prinudno izvršenje

  Privremene mjere

  Poslovni savjeti