brano4

Branislav Lutovac – osnivač kancelarije, sa ogromnim pravnim iskustvom posebno u oblasti krivičnog prava, krvnim deliktima, privrednog i finansijskog kriminala, narkotika i ratnih zločina , kao i krivičnih djela vezanih za bezbjednost saobraćaja. Postupao  kao branilac u brojnim i najtežim krivičnim djelima koja su se dogodila u Crnoj Gori i u regionu. Posebnu praksu izgradio je u oblasti medijskog prava zastupajući i braneći novinare i izdavače nezavisnih medija. Zastupa u međunarodno-pravnim sporovima i sporovima za naknadu štete.

Autor je brojnih radova iz oblasti krivičnog prava objavljenih u stručnim i advokatskim časopisima u Crnoj Gori i regionu.Član je renomiranih evropskih i svjetskih advokatskih asocijacija.

 

 Obrazovanje :

Završen pravni fakultete-krivično-pravni smjer u Podgorici.

Položen pravosudni ispit u Novom Sadu.

Nosilac sertifikata sa većeg broja seminara iz krivičnog prava.

 

Jezik :

Crnogorski/srpski,

engleski