vuk2

 

Vuk Lutovac – partner, patentni zastupnik i zastupnik za žigove, specijalizovan za zaštitu intelektualne svojine i međunarodno pravno zastupanje.

 

Obrazovanje :

Jefferson County High School , Tallahassee, Florida.

Pravni fakultet u Beogradu

Pravosudni ispit u Podgorici.

Advokatski ispit u Podgorici

 

Jezik

Crnogorski/srpski,

engleski