Pravna tradicija kancelarije Lutovac datira od 1940 god..U toku višedecenijske prakse kancelarija se specijalizovala za zaštitu intelektualne svojine, krivično pravo, naknadu štete i međunarodno-pravno zastupanje.Kancelarija ima mrežu uglednih korespodentskih kancelarija u regionu, Švajcarskoj i Njemačkoj.

Kancelarija Lutovac na spisku je pravnih zastupnika Ambasade SAD u Crnoj Gori, Ambasade Velike Britanije u Crnoj Gori i Ambasade Australije u Srbiji.

Spoj tradicije ,profesionalnosti i pouzdanosti karakteristike su u radu advokatske kancelarije «Lutovac».