Crna Gora postala 39 članica Evropkse patente organizacije

Crna Gora je 1. Oktobra 2022. godine postala 39. država koja je pristupila Evropskoj patentnoj organizaciji. Počev od tog datuma evropske prijave patenta će uključivati oznaku nove države ugovornice Crne Gore. Evropski zavod za patente (EPO) će takođe preuzeti funkcije PCT prijemnog ureda i djelovati kao PCT međunarodno tijelo za pretragu i ispitivanje u ime […]