Djelatnosti

Pouzdana i profesionalna advokatska kancelarija

PATENTI

• Vršenje pretrage

• Priprema i podnošenje zahtjeva za priznanje patenta

• Sastavljanje ugovora o licenci i pružanje savjeta u vezi istih

• Plaćanje godišnjeg održavanja patenata

• Ekstenzija i validacija Evropskih Patenata

• Vođenje sporova

ŽIGOVI

• Vršenje pretrage i konsultacije u vezi mogućnosti upotrebe i registracije žiga

• Sastavljanje i podnošenje zahtjeva za priznanje žiga

• Obnova žigova

• Pripremanje i podnošenje zahtjeva za prenos prava i ugovora o licenci

• Pripremanje i podnošenje zahtjeva za promjenu imena i adrese

• Vođenje sporova

• Savjetovanje i podnošenje prigovora protiv registracije žigova

DIZAJN

• Sastavljanje i podnošenje zahtjeva za priznanje dizajna

• Pripremanje i podnošenje zahtjeva za prenos prava i ugovora o licenci

• Održavanje prava iz prijave dizajna i obnova dizajna

• Vođenje sporova

AUTORSKA PRAVA

• Savjetovanje u vezi svih prava autora

• Savjetovanje u vezi deponovanja autorskog djela

• Sastavljanje ugovora o stvaranju, licenci, kupovini ili prodaji autorskog djela i prava

• Davanje mišljenja povodom povreda autorskog prava

• Vođenje sporova

Naknada materijalne štete nastale:

• u pomorskom saobraćaju

• u drumskom saobraćaju

• u avio saobraćaju

• kao posledica teroristickih akata

Naknada nematerijalne štete nastale:

• povredom ugleda i casti,posebno putem sredstava javnog informisanja

• zbog pretrpljenih bolova i doživljenog straha

• zbog umanjenja životne aktivnosti

• zbog naruženosti

Naknada štete nastale zbog neispunjenja ugovornih obaveza

Naknada štete sa medunarodno pravnim elementom

Naknada štete nastale zbog neosnovane osude


Rešavanje sporova/medijacija

Arbitražni postupak

Usluge u vezi sa sporovima

Tužbe za ispunjenje ugovora u privredi , neispunjenje obaveza, povrede ugovora

Naplate potrživanja

Sudsko prinudno izvršenje

Privremene mjere

Poslovni savjeti


Međunarodne arbitraže

Zastupanje pred Sudom za ljudska prava u Strazburu

Registracija stranih firmi ,zakljucivanje ugovora o spoljnotrgovinskom poslovanju i o drugim ekonomskim odnosima sa inostranstvom

Krvni delikti

Privredni i finansijski kriminal

Narkotici

Ratni zločini

Krivična djela ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja

Advokatska kompanija u Crnoj Gori. Posvećena zadovoljstvu svojih klijenata

Radno vrijeme
Kontakt