BRANISLAV LUTOVAC

Advokat Branislav Lutovac – osnivač kancelarije, sa ogromnim pravnim iskustvom posebno u oblasti krivičnog prava, krvnim deliktima, privrednog i finansijskog kriminala, narkotika i ratnih zločina , kao i krivičnih djela vezanih za bezbjednost saobraćaja. Postupao kao branilac u brojnim i najtežim krivičnim djelima koja su se dogodila u Crnoj Gori i u regionu. Posebnu praksu izgradio je u oblasti medijskog prava zastupajući i braneći novinare i izdavače nezavisnih medija. Zastupa u međunarodno-pravnim sporovima i sporovima za naknadu štete. Autor je brojnih radova iz oblasti krivičnog prava objavljenih u stručnim i advokatskim časopisima u Crnoj Gori i regionu.Član je renomiranih evropskih i svjetskih advokatskih asocijacija.
Obrazovanje

Završen pravni fakultete-krivično-pravni smjer u Podgorici. Položen pravosudni ispit u Novom Sadu. Nosilac sertifikata sa većeg broja seminara iz krivičnog prava.

Jezik
Crnogorski, Engleski

VUK LUTOVAC

Advokat Vuk Lutovac – partner, patentni zastupnik i zastupnik za žigove, specijalizovan za zaštitu intelektualne svojine i međunarodno pravno zastupanje.

Obrazovanje
Jefferson County High School , Tallahassee, Florida. Pravni fakultet u Beogradu Pravosudni ispit u Podgorici. Advokatski ispit u Podgorici

Jezik
Crnogorski, Engleski

Advokatska kompanija u Crnoj Gori. Posvećena zadovoljstvu svojih klijenata

Brzi linkovi
Radno vrijeme
Kontakt