O timu

Priča o našem timu

cropped

BRANISLAV LUTOVAC

Advokat Branislav Lutovac – osnivač kancelarije, sa ogromnim pravnim iskustvom posebno u oblasti krivičnog prava, krvnim deliktima, privrednog i finansijskog kriminala, narkotika i ratnih zločina , kao i krivičnih djela vezanih za bezbjednost saobraćaja. 

Postupao kao branilac u brojnim i najtežim krivičnim djelima koja su se dogodila u Crnoj Gori i u regionu. Posebnu praksu izgradio je u oblasti medijskog prava zastupajući i braneći novinare i izdavače nezavisnih medija.

Zastupa u međunarodno-pravnim sporovima i sporovima za naknadu štete. Autor je brojnih radova iz oblasti krivičnog prava objavljenih u stručnim i advokatskim časopisima u Crnoj Gori i regionu.Član je renomiranih evropskih i svjetskih advokatskih asocijacija.

Obrazovanje:

Završen Pravni fakultet – krivično-pravni smjer u Podgorici. Položen pravosudni ispit u Novom Sadu. Nosilac sertifikata sa većeg broja seminara iz krivičnog prava.

Jezik:

Crnogorski, Engleski

VUK LUTOVAC

Vuk Lutovac je rukovodeći partner kompanije Lutovac & partneri.

Jedini je evropski patentni zastupnik u Crnoj Gori i ima višegodišnje iskustvo u oblasti intelektualne svojine i privrednog prava. Osim što je odgovoran za vođenje kancelarijskog portfolia IP klijenata u oblasti zaštite intelektualne svojine, Vuk se specijalizovao za tužbe za povredu žiga, gde je zastupao veliki broj klijenata, uključujući velike multinacionalne kompanije u svim aspektima zaštite žiga, upravljanja i izvršenja u Crnoj Gori.

Učestvovao je i nadgledao sudske postupke protiv falsifikata, piratske robe i drugih povreda intelektualne svojine, kako pred sudovima, tako i  u upravnim postupcima. Vuk je iskusan parničar koji je učestvovao u velikom broju sporova oko žigova i autorskih prava, kao i sporova u vezi sa privrednim pravom.

Vuk takođe ima značajno iskustvo u savjetovanju klijenata o pitanjima privrednog prava, posebno u vezi sa osnivanjem privrednih društava, radnjama za ispunjenje privrednih ugovora, kao i naplatom potraživanja.

Zvanja:

Evropski patentni advokat, član EPI Disciplinske komisije

Obrazovanje:

Srednja škola okruga Džeferson u Talahasiju, Florida

Pravni fakultet u Beogradu, Srbija

Pravosudni ispit položio u Podgorici, Crna Gora.

Jezik:

Crnogorski, engleski