Profesionalna i pouzdana advokatska kancelarija

USLUGE

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

• Provođenje pretraga

• Priprema, podnošenje i krivično gonjenje prijava

• Izrada i pregovaranje ugovora o licenci i pružanje odgovarajućih savjeta

• Administrativni poslovi vezani za održavanje

• Proširivanje i potvrđivanje evropskih patenata i aplikacija

• Sudski sporovi

• Posredovanje u sporovima i pregovaranje o nagodbi

• Provođenje pretraživanja i savjetovanja o dostupnosti za korištenje i registraciji

• Sastavljanje, podnošenje i krivično gonjenje prijava

• Obnavljanje žiga

• Priprema, podnošenje i krivično gonjenje prijava

• Izrada ugovora o licenci i pružanje odgovarajućih savjeta

• Održavanje prava na dizajn (anuiteti/obnove)

• Sudski sporovi

• Savjetovanje o svim vrstama predmeta autorskih/autorskih prava

• Savjetovanje o registraciji i pravilnom korištenju obavijesti o autorskim pravima

• Izrada ugovora koji se odnose na kreiranje, licenciranje, kupovinu ili prodaju materijala sa autorskim pravima

• Davanje mišljenja o kršenju autorskih prava

• Savjetovanje o strategiji sudskog spora

• Sudski sporovi

• pomorski transport

• drumski transport

• vazdušni transport

• kao posljedica terorističkog napada

• nepoštivanje dostojanstva i časti, posebno putem javnih medija

• pretrpio bolove i strah

• smanjene vitalne ljudske sposobnosti

• deformisan izgled

ODŠTETA