Međunarodno zastupanje

Međunarodne arbitraže

Zastupanje pred Sudom za ljudska prava u Strazburu

Registracija stranih firmi, zaključivanje ugovora o spoljnotrgovinskom poslovanju i o drugim ekonomskim odnosima sa inostranstvom