Intelektualna svojina

Patenti

• Vršenje pretrage

• Priprema i podnošenje zahtjeva za priznanje patenta

• Sastavljanje ugovora o licenci i pružanje savjeta u vezi istih

• Plaćanje godišnjeg održavanja patenata

• Ekstenzija i validacija Evropskih Patenata

• Vođenje sporova

Zaštitni znakovi

• Vršenje pretrage i konsultacije u vezi mogućnosti upotrebe i registracije žiga

• Sastavljanje i podnošenje zahtjeva za priznanje žiga

• Obnova žigova

• Pripremanje i podnošenje zahtjeva za prenos prava i ugovora o licenci

• Pripremanje i podnošenje zahtjeva za promjenu imena i adrese

• Vođenje sporova

• Savjetovanje i podnošenje prigovora protiv registracije žigova

dizajn

• Sastavljanje i podnošenje zahtjeva za priznanje dizajna

• Pripremanje i podnošenje zahtjeva za prenos prava i ugovora o licenci

• Održavanje prava iz prijave dizajna i obnova dizajna

• Vođenje sporova

Autorska prava

• Savjetovanje u vezi svih prava autora

• Savjetovanje u vezi deponovanja autorskog djela

• Sastavljanje ugovora o stvaranju, licenci, kupovini ili prodaji autorskog djela i prava

• Davanje mišljenja povodom povreda autorskog prava

• Vođenje sporova