Privredno pravo

Rješavanje sporova/medijacija

Arbitražni postupak

Usluge u vezi sa sporovima

Tužbe za ispunjenje ugovora u privredi , neispunjenje obaveza, povrede ugovora

Naplate potraživanja

Sudsko prinudno izvršenje

Privremene mjere

Poslovni savjeti