5445588 rodic sudenje visi sud 1 ls

Dugogodišnji podgorički advokat Branislav Lutovac jedan je od kandidata za novog predsjednika Advokatske komore, a sadašnji predsjednik, advokat Zdravko Begović, više se neće kandidovati za tu funkciju.

Ovaj pravnik, sa preko trideset pet godina iskustva, rekao je da je osnovni aspekt građanskog i demokratskog društva postojanje jakih i nezavisnih institucija:

„Advokatska komora je jedna od njih, kao snažan korektiv za zaštitu sloboda i prava građana. Teorijski pojam vladavine prava se suštinski mora realizovati kroz svakodnevnu sudsku praksu u Crnoj Gori. Ovo, uz zaštitu ustavnih i zakonskih prava advokata, poboljšanje njihovog statusa i pomoć u školovanju mladih advokata, biće glavni zadatak Advokatske komore.Da bi bili primjer drugima, advokati u svom radu moraju imati na umu četiri veličanstvene riječi, koje su uklesane iznad prostorije za advokate odbrane u starom Rimu – ‘ljubav prema pravdi, ljudskosti, znanju i vrlini’“, rekao je Lutovac.